Koordynator (k/m) pracowników tymczasowych z j. niemieckim